top of page

GDPR - General Data Protection Regulation

HU - Adatkezelési nyilatkozat

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

(utolsó frissítés időpontja: 2020. Április 3.)

 

 

A CHANGE CENTER (a továbbiakban a „Társaság”), mint a portál üzemeltetője megtesz minden tőle telhetőt az egyének magánszférájának és személyes adatainak védelme érdekében. A jelen nyilatkozatban tájékoztatjuk Önt a honlapunk (http://mychangecenter.com, a továbbiakban: Honlap) felhasználóitól és a Honlapon keresztül nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevők (a továbbiakban együttesen az „Érintettek”) személyes adatainak kezeléséről. 

Kérjük, hogy a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot Honlapunk általános Felhasználási Feltételeivel együtt olvassa át.

A jelen közlés frissítése útján bármikor módosíthatjuk a Honlap Adatvédelmi Nyilatkozatát, és szükség esetén kérni fogjuk Öntől a változások elfogadását. Az Adatvédelmi Nyilatkozat legutóbbi frissítésének időpontját a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat tetején lévő „utolsó frissítés időpontja” felirat melletti dátum mutatja.

KI AZ ADATKEZELŐ?

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (továbbiakban: GDPR) 4. cikk 7. pontja alapján az adatkezelő a Társaság (székhelye: Sepsiszentgyörgy, 1 Decembrie 1918, nr7. a továbbiakban „mi”, „minket” vagy „Társaság”).

KI AZ ADATFELDOLGOZÓ?

GDPR 4. cikkének 8. pontja alapján a Társaság.

MI AZ ADATKEZELÉS CÉLJA?

Személyes adatokat azért kezelünk, hogy az Ön által kért szolgáltatásokat tudjuk nyújtani Önnek.

Az adatkezelés célja lehet, hogy

i. megrendelési nyomtatványos és procedúrák lebonyolítása
ii. teljesítsük a Honlapon keresztül benyújtott kéréseit, válaszoljunk kérdéseire vagy megkereséseire

iii. társadalmi elemzések megvalúsítása - életmód szokások területein.

(a továbbiakban együttesen a „Szolgáltatások”).

Az Érintettektől gyűjtött személyes adatokat a Társaság munkatársai kezelik a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig. Személyes adatait mindig bizalmasan kezeljük, és kizárólag a Szolgáltatások nyújtásának törvényes és indokolt céljaira, az Ön hozzájárulásának erejéig használjuk fel.

Ilyen cél lehet többek között:

a) teljesítsük a Honlapunkon keresztül benyújtott kéréseit, válaszoljunk kérdéseire vagy megkereséseire;

b) a Szolgáltatásainkat igénybe vevő Érintettek azonosítása;

c) az Ön által benyújtott kérelem vagy igény állapotának nyomon követése;

d) a Szolgáltatásink Ön általi igénybevételére vonatkozó adminisztrációs értesítések vagy kommunikációk küldése;

e) Szolgáltatásaink minőségének mérése és javítása, ideértve a webanalitikai és statisztikai célokat;

f) csalás, visszaélés elleni védekezés vagy ezek megelőzése, valamint a Honlapunkon keresztül folyó kommunikáció biztonságának biztosítása;

g) ügyfélszolgálati szolgáltatások nyújtása, panaszkezelés, valamint az Adatkezelési Nyilatkozatunk és Felhasználási feltételeink érvényesítése.

Személyes adatait továbbá az Önnel előzetesen közölt egyéb célokra is kezelhetjük, amennyiben ezek az egyéb célok közvetlenül kapcsolódnak a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban meghatározott célokhoz, és azokkal összeegyeztethetők.

MI AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA?

Amennyiben a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat másként nem rendelkezik, az Ön személyes adatainak kezelése – főszabály szerint – az Ön önkéntes és szabad akaratából adott hozzájárulásán alapul (a GDPR 6. cikk (1) a, pontja és 9.cikk (2) bekezdés a, pontjának és az az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezéseinek megfelelően). Önnek jogában áll hozzájárulását bármikor visszavonni.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt adott hozzájárulás alapján történt adatkezelés jogszerűségét. Ha Ön a kért személyes adatokat nem bocsátja rendelkezésünkre, úgy Szolgáltatásainkat nem tudjuk önnek nyújtani.

MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT GYŰJTHETÜNK?

Tevékenységünk során, a fent jelzett célokra az alábbi személyes adatait kezelhetjük:

 • E-mail cím: ennek az információnak a segítségével küldünk Önnek értesítést az Honlapon kitöltött „Orvosi teszt” eredményéről, amennyiben Ön ezt az opciót választja az teszt összefoglalójának megismerésére.

 • Név

 • Telefonszám

 • Személyi igazolvány

 • Súly, magasság

 • Táplálkozási és sportolási szokások

 • életmód beli szokások

 • Üzenetre vonatkozó információ: rögzítjük az Önnel folytatott kommunikációnkat, ideértve az Ön által benyújtott panaszokat, a nyilvántartásban rögzítjük a kézbesítési visszajelzéseket is, hogy megfelelő ügyfélszolgálati szolgáltatásokat tudjunk Önnek nyújtani és kezelni tudjuk panaszát.

 • Honlapon elérhető Szolgáltatások során Ön által önkéntesen megadott információk

 • Általános használatra vonatkozó információ: vagyis olyan információk, amelyek arról tájékoztatnak minket, hogy Ön hogyan veszi igénybe Szolgáltatásainkat, amikor Honlapunkat használja. Ennek része a viselkedés megfigyelése és beállítások közötti keresés, a Honlapunkon történt kereséseiről és a böngészőben végzett tevékenységéről készült nyilvántartás. Ezeket az információkat arra használjuk, hogy az Önnek nyújtott Szolgáltatásainkat mérjük és javítsuk, valamint azonosítsuk azokat a területeket a Szolgáltatásaink minőségében, amelyeket még javítanunk kell.

MILYEN SÜTIKET HASZNÁLHATUNK?

Honlapunk sütiket használhat annak érdekében, hogy megkülönböztesse Önt Honlapunk más felhasználóitól. A sütik segítségével Ön könnyebben böngészhet Honlapunkon, továbbá a sütik segítenek minket Honlapunk fejlesztésében is.

A süti olyan betűkből és számokból álló kis fájl, amelyet az Ön böngészőjében vagy az Ön számítógépének merevlemezén tárolhatunk, amennyiben Ön ehhez hozzájárul. A sütik az Ön számítógépének merevlemezére továbbított információkat tartalmaznak.

Az alábbi sütifajtákat használjuk:

 • Analitikus/teljesítményt biztosító sütik. Ezekkel azonosítjuk és számoljuk a látogatók számát, valamint ezek mutatják meg, hogyan mozognak a látogatók Honlapunk használata közben. Ennek segítségével a Honlap működését javíthatjuk, például segítünk a felhasználóknak, hogy könnyen megtalálják, amit keresnek.

Böngészője beállításai segítségével letilthatja a sütiket. Ha azonban böngészőjében az összes sütit letiltja (ideértve az alapvető fontosságú sütiket is), akkor előfordulhat, hogy Honlapunk egy részét vagy egészét nem fogja tudni elérni.

HOL TÁROLJUK AZ INFORMÁCIÓKAT, ÉS KI LÁTJA AZOKAT?

Kizárólag a Társaság munkatársai férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz, akiknek az adott adatokra tevékenységük végzéséhez feltétlenül szükségük van. Személyes adatait harmadik személyeknek, külső szerveknek vagy szervezeteknek csak és kizárólag abban az esetben adjuk ki, ha Ön az adattovábbításhoz hozzájárult, illetve ha az adattovábbítást jogszabály írja elő vagy engedélyezi.

Titoktartási megállapodás megkötését követően harmadik személyeket bízhatunk meg adatfeldolgozási szolgáltatások nyújtásával.

MEDDIG ŐRIZZÜK MEG A SZEMÉLYES ADATOKAT?

A személyes adatokat csak addig őrizzük meg, amíg az kezelésük céljának teljesüléséhez szükséges, tehát amíg Szolgáltatásainkat igénybe veszi, kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok azok további kezelését (tárolását) írják elő. A személyes adatokat töröljük, ha

i. Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs egyéb jogalapja;

ii. Ön tiltakozik az adatkezeléssel szemben, és az adatkezelésre nincs elsőbbséget élvező törvényes jogalap, illetve ha Ön tiltakozik adatai közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelése ellen;

iii. a személyes adatok kezelése jogellenes módon történik;

iv. a Társaságra vonatkozó valamely jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében a személyes adatokat törölni kell.

Személyes adatok nem törölhetők, ha az adatkezelés olyan jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, amely a Társaságot adatkezelésre kötelezi, illetve a Társaságra ruházott közfeladat végrehajtásához vagy hivatalos hatósági jogkör gyakorlásához szükséges (amennyiben vannak ilyenek); közérdekű, tudományos vagy történelmi kutatási célok, illetve statisztikai célok megvalósításához szükséges; vagy a Társaság követeléseinek megállapításához, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges.

HOGYAN BIZTOSÍTJUK AZ ADATOK SÉRTETLENSÉGÉT, HELYESSÉGÉT?

Minden célszerű és indokolt lépést megteszünk annak biztosítására, hogy az általunk tárolt személyes adatok helyesek legyenek. Kérjük, hogy személyes adatait aktualizálja, és értesítsen minket, ha a nekünk megadott személyes adataiban bármilyen változás következik be.

HOGYAN VÉDJÜK A SZEMÉLYES ADATOKAT?

Megteszünk minden szükséges lépést a személyes adatok biztonságának védelme érdekében, és, hogy megakadályozzunk minden illetéktelen vagy véletlen hozzáférést, gyűjtést, felhasználást, közlést, másolást, módosítást, kiadást, törlést vagy egyéb, jogosulatlan felhasználást. Felhívjuk a figyelmet, hogy az információk elektronikus úton történő továbbítása soha nem lehet teljesen biztonságos. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy Ön felel jelszavának biztonságáért, valamint azért, hogy azt ne közölje harmadik személyekkel.

MILYEN JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI VANNAK?

Ön jogosult kérni a hiányos, hibás, nem megfelelő vagy elavult adatok törlését, helyesbítését, megjelölését vagy zárolását. Amennyiben úgy véli, hogy az általunk kezelt személyes adatai hiányosak, helytelenek vagy elavultak, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy a szükséges helyesbítést huszonöt (25) napon belül elvégezhessük. Minden célszerű és indokolt lépést megteszünk annak biztosítására, hogy az általunk kezelt személyes adatok helyesek legyenek. Az olyan személyes adatokat, amelyek helyességét vagy naprakész állapotát Ön vitatja, de kétséget kizáróan igazolni nem tudja, megjelöljük. Ön kérheti személyes adatai törlését, azonban jogszabály előírhatja számunkra, hogy az ilyen adatokat megtartsuk (illetve, hogy zároljuk vagy jelöljük meg az ilyen információt bizonyos időre, amely esetben a törlési kérelemnek csak az ilyen követelmények teljesítését követően teszünk eleget).

Ön jogosult tájékoztatást kapni arról, hogy milyen személyes adatokat kezelünk Önről. Az ilyen tájékoztatáskérésekre a lehető leghamarabb, de legkésőbb kérésének benyújtásától számított huszonöt (25) napon belül válaszolunk. Személyazonosságának igazolása érdekében további információk megadását kérhetjük Öntől.

Jogosult továbbá tiltakozni személyes adatai kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére vagy továbbítására kizárólag valamely szerződéses kötelezettség teljesítéséhez, a saját jogos érdekünk, az adatokat átvevő személy vagy egyéb harmadik személy érdekeinek érvényesítéséhez van szükség (kivéve, ha az adatkezelés kötelező); továbbá ha azt a jogszabályok megengedik. A tiltakozást a benyújtásától számított tizenöt (15) napon belül kivizsgáljuk. Amennyiben a tiltakozást illetően hozott döntésünkkel nem ért egyet, Ön jogosult a kifogást elutasító döntés kézhezvételétől számított harminc (30) napon belül bírósági eljárást kezdeményezni.

A jelen Honlap harmadik felek oldalaira mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Ezek a hivatkozott oldalak érdekkörünkön kívül esnek, és ezért az ilyen hivatkozott oldalak adatvédelmi gyakorlatáért felelősséget nem vállalunk.

HOGYAN VEHETI FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT A JELEN ADATVÉDELMI NYILATKOZATOT ÉRINTŐ KÉRDÉSEKBEN?

Amennyiben adatvédelmi kérdésekben vagy az érintetti kérelmek kapcsán további információra van szüksége, kérjük, forduljon a Change Center alkalmazottjaihoz  (telefonszám: 00400720538337; e-mail cím: mychangecenter@gmail.com).

RO - PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(ultima actualizare 3 aprilie 2020)

 

 

CHANGE CENTER („Compania”), în calitate de operator al Portalului, va folosi cele mai bune eforturi pentru a proteja confidențialitatea și informațiile personale ale persoanelor. În această declarație, vă informăm despre gestionarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor site-ului nostru web (http://mychangecenter.com, în continuare: site-ul web) și utilizatorii serviciilor furnizate prin intermediul site-ului (denumite în continuare „părțile interesate”).

Vă rugăm să citiți această Declarație de confidențialitate împreună cu Termenii generali de utilizare a site-ului nostru web.

Prin actualizarea acestei notificări, putem modifica oricând Declarația de confidențialitate a site-ului și, dacă este necesar, vă vom solicita să acceptați modificările. Data ultimei actualizări a acestei Declarații de confidențialitate este indicată până la data următoare „ultima dată actualizată” din partea de sus a acestei Declarații de confidențialitate.

CINE ESTE GESTIONAREA DATELOR?

În conformitate cu articolul 4 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (în continuare: GDPR), controlorul este Compania, înființată în Sepsiszentgyörgy, 1 Decembrie 1918, nr. 7, în continuare „noi”, „noi” sau „ compania „).

CINE ESTE UN PROCESOR DE DATE?

În conformitate cu articolul 4 alineatul (8) din GDPR, compania.

CARE ESTE SCOPUL GESTIONARII DATELOR?

Procesăm informații personale, astfel încât să vă putem oferi serviciile solicitate.

Scopul gestionării datelor poate fi:

i. executarea formularelor și procedurilor de comandă

ii. îndepliniți solicitările trimise prin intermediul site-ului Web, răspundeți la întrebări sau întrebări

iii. implementarea analizelor sociale - în domeniile obiceiurilor de viață.

(denumite în continuare „Servicii”).

Datele cu caracter personal colectate de la părțile interesate sunt prelucrate de către angajații Companiei în măsura și pentru timpul necesar realizării scopului. Vom trata întotdeauna informațiile dvs. personale în mod confidențial și le vom folosi numai în scopurile legale și rezonabile de furnizare a Serviciilor, în măsura acordului dumneavoastră.

Astfel de obiective pot include:

a) respectă solicitările, răspunsurile la întrebările sau întrebările dvs. trimise prin intermediul site-ului nostru web;

b) identificarea părților interesate care utilizează Serviciile noastre;

c) monitorizează starea cererii sau a cererii dvs.;

d) să vă trimită notificări administrative sau comunicări cu privire la utilizarea serviciilor noastre;

e) Măsurarea și îmbunătățirea calității serviciilor noastre, inclusiv analitice și statistici web;

f) protecția împotriva sau prevenirea fraudei, abuzurilor și asigurarea securității comunicării prin intermediul site-ului nostru web;

g) furnizarea de servicii de servicii pentru clienți, gestionarea reclamațiilor și aplicarea Politicii noastre de confidențialitate și a Termenilor de utilizare.

De asemenea, putem prelucra datele dvs. cu caracter personal în alte scopuri care vă sunt comunicate în avans, cu condiția ca aceste alte scopuri să fie direct legate și să fie compatibile cu scopurile prevăzute în această Declarație de confidențialitate.

CARE ESTE BAZA LEGALĂ PENTRU GESTIONAREA DATELOR?

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în această Declarație de confidențialitate, prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se bazează, de regulă, pe consimțământul dvs. voluntar și voluntar (articolul 6 alineatul (1) litera (a) și articolul 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR). și în conformitate cu prevederile Legii XLVII din 1997 privind prelucrarea și protecția sănătății și a datelor cu caracter personal conexe). Aveți dreptul să vă retrageți acordul în orice moment.

Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea procesării datelor înainte de retragere. Dacă nu ne furnizați datele personale solicitate, nu vă vom putea furniza serviciile noastre.

CE INFORMAȚII PERSONALE POȚI COLECTA?

În cursul activităților noastre, putem prelucra următoarele date personale în scopurile indicate mai sus:

Adresa de e-mail: aceste informații vor fi utilizate pentru a vă anunța rezultatul unui „Test medical” completat pe site-ul Web dacă alegeți această opțiune pentru a citi rezumatul testului.

 • Nume

 • Numărul de telefon

 • Cartea de identitate

 • Greutate, înălțime

 • Obiceiuri alimentație și sportive

 • Alte obiceiuri de stil de viață

Informații despre mesaje: Înregistrăm comunicările noastre cu dvs., inclusiv reclamațiile pe care le trimiteți și, de asemenea, înregistrăm feedback de livrare în înregistrări, astfel încât să vă putem oferi un serviciu adecvat pentru clienți și să vă gestionați reclamația.

Informațiile pe care le oferiți voluntar în timpul Serviciilor disponibile pe site-ul Web

Informații generale de utilizare: adică informații care vă informează despre modul în care utilizați serviciile noastre atunci când utilizați site-ul nostru web. Aceasta include monitorizarea comportamentului și căutarea setărilor, înregistrările căutărilor dvs. pe site-ul nostru web și activitatea browserului. 

Informații despre mesaje: Înregistrăm comunicările noastre cu dvs., inclusiv reclamațiile pe care le trimiteți și, de asemenea, înregistrăm feedback-ul de livrare în înregistrări, astfel încât să vă putem oferi un serviciu adecvat pentru clienți și să vă gestionați reclamația.

Informațiile pe care le oferiți voluntar în timpul Serviciilor disponibile pe site-ul Web

Informații generale de utilizare: adică informații care vă informează cum folosiți serviciile noastre atunci când utilizați site-ul nostru web. Aceasta include monitorizarea comportamentului și căutarea setărilor, înregistrările căutărilor dvs. pe site-ul nostru web și activitatea browserului. Folosim aceste informații pentru a măsura și îmbunătăți Serviciile pe care vi le oferim și pentru a identifica zonele în calitatea Serviciilor noastre pe care trebuie să le îmbunătățim.

CE COOKIES POT UTILIZA?

Site-ul nostru web poate utiliza cookie-uri pentru a vă distinge de alți utilizatori ai site-ului nostru web. Cookie-urile vă facilitează navigarea pe site-ul nostru web, iar cookie-urile ne ajută, de asemenea, să îmbunătățim site-ul nostru web.

Un cookie este un fișier mic de litere și numere pe care le putem stoca în browserul dvs. sau pe hard disk-ul computerului dvs., dacă vă dați acordul. Cookie-urile conțin informații transmise hard disk-ului computerului.

Folosim următoarele tipuri de cookie-uri:

Cookie-uri analitice / performante. Le folosim pentru a identifica și a număra numărul de vizitatori, iar ei arată cum se mișcă vizitatorii în timp ce folosesc site-ul nostru web. Acest lucru ne poate ajuta să îmbunătățim modul în care funcționează site-ul, de exemplu, ajutând utilizatorii să găsească cu ușurință ceea ce caută.

Puteți dezactiva cookie-urile utilizând setările browserului. Cu toate acestea, dacă dezactivați toate cookie-urile din browserul dvs. (inclusiv cookie-urile esențiale), este posibil să nu puteți accesa unele sau toate site-ul nostru web.

UNDE VĂ STĂMĂM INFORMAȚII ȘI CINE O VEDE?

Doar angajații Companiei pot avea acces la datele dvs. personale, care au absolut nevoie de datele date pentru a-și desfășura activitățile. Vom divulga datele dvs. personale către terți, organisme sau organizații externe numai dacă ați consimțit la transferul datelor sau dacă transferul este necesar sau permis de lege.

După încheierea unui acord de confidențialitate, putem încredința furnizarea de servicii de prelucrare a datelor terților.

Cât de lung păstrăm datele personale?

Păstrăm datele cu caracter personal numai atât timp cât este necesar în scopul prelucrării lor, adică atâta timp cât utilizați Serviciile noastre, cu excepția cazului în care legislația aplicabilă impune prelucrarea ulterioară (stocarea) acestora. Datele personale vor fi șterse dacă

i. Vă retrageți consimțământul pe care se bazează prelucrarea datelor și nu există nicio altă bază legală pentru prelucrarea datelor;

ii. Vă opuneți procesării datelor și nu există nicio bază legală prioritară pentru prelucrarea datelor sau dacă vă opuneți procesării datelor dvs. în scopul achiziției directe de afaceri;

iii. datele personale sunt prelucrate ilegal;

iv. datele personale trebuie șterse pentru a respecta orice obligație legală aplicabilă Companiei.

Datele cu caracter personal nu pot fi șterse dacă prelucrarea datelor este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale care obligă Compania să prelucreze date sau pentru îndeplinirea unei sarcini publice atribuite Companiei sau exercitarea autorității oficiale (dacă există); necesare pentru realizarea interesului public, a cercetării științifice sau istorice sau în scopuri statistice; sau necesare pentru a stabili, exercita sau apăra revendicările Companiei.

CUM ASIGURĂM INTEGRITATEA ȘI ACURATIA DATELOR?

Vom lua toate măsurile rezonabile și rezonabile pentru a ne asigura că informațiile personale pe care le stocăm sunt corecte. Vă rugăm să actualizați informațiile dvs. personale și să ne anunțați dacă există vreo modificare a informațiilor personale pe care ni le furnizați.

CUM PROTECTĂM DATELE dvs. PERSONALE?

Vom lua toate măsurile necesare pentru a proteja securitatea informațiilor dvs. personale și pentru a preveni orice acces neautorizat sau accidental, colectare, utilizare, dezvăluire, copiere, modificare, eliberare, ștergere sau altă utilizare neautorizată. Vă rugăm să rețineți că transmisia electronică de informații nu poate fi niciodată complet securizată. Vă rugăm să rețineți că sunteți responsabil pentru securitatea parolei dvs. și pentru a nu le dezvălui terților.

CARE SUNT DREPTURILE ȘI REMEDIĂRILE voastre?

Aveți dreptul de a solicita ștergerea, corectarea, semnalizarea sau blocarea datelor incomplete, incorecte, inexacte sau depășite. Dacă credeți că informațiile personale pe care le prelucrăm sunt incomplete, incorecte sau depășite, 

vă rugăm să ne contactați pentru a putea face corecțiile necesare în douăzeci și cinci (25) zile. Vom lua toate măsurile rezonabile și rezonabile pentru a ne asigura că informațiile personale pe care le prelucrăm sunt corecte. Datele cu caracter personal a căror precizie sau starea actuală pe care o contestați, dar care nu se poate dovedi în afara unei îndoieli rezonabile, vor fi marcate. Puteți solicita ștergerea informațiilor dvs. personale, cu toate acestea, prin lege ne poate fi solicitat să reținem aceste informații (sau să blocăm sau să semnalăm aceste informații pentru o perioadă de timp, caz în care vom respecta cererea de ștergere numai după îndeplinirea acestor cerințe).

Aveți dreptul să fiți informați despre datele personale pe care le prelucrăm despre dvs. Vom răspunde la aceste solicitări de informații cât mai curând posibil, dar în cel mult douăzeci și cinci (25) zile de la data solicitării dumneavoastră. Vă putem solicita să furnizați informații suplimentare pentru a vă verifica identitatea.

De asemenea, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dvs. personale dacă prelucrarea sau transferul de date cu caracter personal este necesară numai pentru îndeplinirea unei obligații contractuale, interesul nostru legitim, interesele destinatarului sau ale altei terțe părți (cu excepția cazului în care prelucrarea este obligatorie); și dacă legea este permisă. Protestul va fi cercetat în cincisprezece (15) zile de la depunerea sa. Dacă nu sunteți de acord cu decizia noastră privind protestul, aveți dreptul de a iniția procedurile legale în termen de treizeci (30) de zile de la primirea deciziei de respingere a obiecției.

Acest site web poate conține legături către site-uri terțe. Aceste site-uri legate sunt dincolo de controlul nostru și, prin urmare, nu suntem responsabili pentru practicile de confidențialitate ale acestor site-uri legate.

CUM PUTI CONTACTA DESPRE ACEASTA DECLARAȚIE DE PRIVATIE?

Dacă aveți nevoie de mai multe informații despre probleme de confidențialitate sau cereri conexe, contactați Centrul de schimbare (telefon: 00400720538337; e-mail: mychangecenter@gmail.com).

bottom of page